Poskytnutie prvej pomoci v školských zariadeniach je dôležité z hľadiska bezpečnosti a zdravia detí ako aj samotných zamestnancov.

Pri výkone práce sa vychovávatelia a členovia pedagogického zboru často stretávajú s rizikovými situáciami, ako aj úrazmi, pri riešení ktorých je potrebné mať absolvovaný odborný kurz prvej pomoci.

Na týchto školeniach si s účastníkmi kurzu prejdeme najčastejšie rizikové situácie, poradíme ako riešiť konkrétne prípady z bežnej praxe ako sú poranenia, epilepsia alebo infarkt, no prioritne si každý účastník vyskúša poskytovanie prvej pomoci na interaktívnych figurínach dieťaťa ako aj dospelého.
Otvorené otázky vám náš záchranár zodpovie v záverečnej časti kurzu.

Mám záujem o kurz

Telefón: 0911 160 000