Poskytovanie prvej pomoci v pracovnom prostredí je kritickým aspektom bezpečnosti zamestnancov. Bez ohľadu na veľkosť vašej firmy, zabezpečte, aby zamestnanci boli odborne vyškolení v poskytovaní prvej pomoci.

Pri rizikových povolaniach vieme podľa charakteru práce poskytnúť vašim zamestnancom kurz prvej pomoci „šitý na mieru“.

Po praktickej časti kurzu vo forme cvičenia podávania prvej pomoci na moderných a interaktívnych figurínach a inštruktáže práce s mobilným defibrilátorom dostanú zamestnanci priestor na otázky.

Školenia poskytujeme priamo v sidle vašej spoločnosti alebo na pobočkách.

Mám záujem o kurz

Telefón: 0911 160 000